ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੀੜੇ', ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

04/30/2024 10:48:07 AM

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਜੇਕਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਟੇਪ ਵਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ...

ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ -

  • ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
  • ਜੇਕਰ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਸਤ, ਉਲਟੀ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
  • ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
  • ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ- 
Intestinal Parasite Infection ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਆਦਿ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ
ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।


sunita

Content Editor

Related News