18 hours ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ' ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਓ ਨਿਜ਼ਾਤ

1 day ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

''ਤੰਦਰੁਸਤ'' ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ''ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ

2 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ‘ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ’, ਕਿਡਨੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ

3 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

4 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਟਕੜੀ’ ਦੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ

5 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਭਾਰੀਪਨ' ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਲਾਇਚੀ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

6 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਵੈਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

7 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ 'ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ', ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

8 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਰਫ਼ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਨਿਜ਼ਾਤ

9 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸੱਤੂ, ਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

10 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਨਿਜ਼ਾਤ

11 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ ‘ਕਰੇਲੇ’ ਦਾ ਜੂਸ, ਫਿਣਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ

12 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲੱਠੀ ਅਤੇ ਘਿਓ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ

13 days ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆੜੂ, ਖੁਰਾਕ ''ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

2 weeks ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ''ਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਸਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਦੂਰੀ

2 weeks ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਸ਼ਹਿਦ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

2 weeks ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ

2 weeks ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਸੌਂਫ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

2 weeks ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓ ‘ਦਹੀਂ’, ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ

2 weeks ago

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਖ਼ਸੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਨਿਜ਼ਾਤ