14 hours ago

ਧਰਮ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ, ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ

yesterday

ਧਰਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ

2 days ago

ਧਰਮ

ਘਰ ''ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

3 days ago

ਧਰਮ

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ

4 days ago

ਧਰਮ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ, ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ’ਚ ਵਾਧਾ

5 days ago

ਧਰਮ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ

6 days ago

ਧਰਮ

ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ

7 days ago

ਧਰਮ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ''ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼'' ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ

8 days ago

ਧਰਮ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ

9 days ago

ਧਰਮ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ, ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ

9 days ago

ਧਰਮ

ਆਖ਼ੀਰਲੇ ਸ਼ਰਾਧ ''ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰ ''ਚ ਆਵੇਗੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ

9 days ago

ਧਰਮ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ

10 days ago

ਧਰਮ

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧੰਨ, ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

11 days ago

ਧਰਮ

ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

12 days ago

ਧਰਮ

ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹਰ ਕੰਮ

13 days ago

ਧਰਮ

ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ

14 days ago

ਧਰਮ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ

15 days ago

ਧਰਮ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਧਨ

16 days ago

ਧਰਮ

ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰ ''ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

17 days ago

ਧਰਮ

ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ‘ਆਨੰਥਪੁਰਾ ਮੰਦਰ’