ਹੇ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ

6/30/2018 1:28:13 PM

ਹੋਕੇ ਰਹਿਣਾ
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ
ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣਾ
ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ
ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ
ਕੀ ਹੱਥ ਵੱਸ
ਕੀ ਹੈ ਜੇਰਾ
ਕੀ ਹੈ ਪੱਲੇ
ਕੀ ਤੂੰ ਖੋਣਾ
ਹੋਕੇ ਰਹਿਣਾ
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ
ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣਾ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ
ਮੋਬਾਇਲ 8872321000ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ