Health Tips: ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 'ਦਸਤ' ਸਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

05/19/2022 3:55:51 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 9 ਯਾਨੀ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੀਭ 'ਚ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

PunjabKesari
ਜਾਣੋ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ
ਬ੍ਰੋਕਲੀ- ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਮਾ- ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ 'ਚ ਰਾਜਮਾ ਖਾਓ। ਰਾਜਮਾ 'ਚ ਫੋਲੇਟ ਸਮੇਤ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਈਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਦਾਮ- ਰੋਜ਼ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਾਮ 'ਚ ਫੋਲੇਟ, ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਤਾਵਰੀ- ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਇੱਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਵਰੀ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 1, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 2, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

PunjabKesari
ਆਂਡਾ: ਆਂਡਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਮਟਰ- ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਵੋਕਾਡੋ- ਐਵੋਕਾਡੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੋਕਾਡੋ 'ਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ 6 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਇਆਬੀਨ- ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

PunjabKesari
ਕੇਲਾ- ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੇਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰ- ਭੋਜਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ 'ਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ (ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


Aarti dhillon

Content Editor

Related News