Health Tips : ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ''ਹਲਦੀ'' ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

05/22/2024 6:49:03 PM

ਜਲੰਧਰ - ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਕਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ 'ਚ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਲੇਪ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਜਲਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

PunjabKesari

ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਕਰਕੁਮਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

PunjabKesari

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰੀ 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲਸੀਅਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਲਟੀ-ਦਸਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹਲਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕੁਮਿਨ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PunjabKesari


rajwinder kaur

Content Editor

Related News