ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ

02/05/2024 11:51:41 AM

ਜਲੰਧਰ - ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀਓ। ਦਰਅਸਲ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਫਿਨਾਲਸ ਅਤੇ ਟੈਨਿਨ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PunjabKesari

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਣਾ
ਅਕਸਰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PunjabKesari

ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਕੋਟਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸੈਰ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖੋ ਪਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰੋ।

PunjabKesari


sunita

Content Editor

Related News