ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਨੁਕਤੇ, ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਾਮ

05/14/2022 6:04:48 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕਲ 45-50 ਸਾਲ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਬਾਰੇ : -
ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਚਰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਖਤ ਤਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

PunjabKesari
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
1. ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਸਰੀਰਕ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਵਧੇਰੇ ਫੈਟ (ਚਰਬੀ) ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤਲੀਆਂ, ਤੜਕੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਉਬਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਫੈਟ ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਰਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5. ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PunjabKesari
6. ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਬੜ੍ਹ ਦੀ ਪੋਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੈਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਡੀਆ ਉੱਪਰ ਫਾਲਤੂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।


Aarti dhillon

Content Editor

Related News