URANIUM

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਤੱਤ

URANIUM

ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਈਰਾਨ