THIRD CHEMOTHERAPY CYCLE BEGINS

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁੰਬਈ ਪਰਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਤੀਜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

THIRD CHEMOTHERAPY CYCLE BEGINS

ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

THIRD CHEMOTHERAPY CYCLE BEGINS

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ''ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ