SHAM KAUSHAL

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

SHAM KAUSHAL

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ, ਖ਼ੁਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ