SERIOUS CONSEQUENCES

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ''ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ''

SERIOUS CONSEQUENCES

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ