SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15900 ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 150 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ''ਤੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 771 ਤੇ ਨਿਫਟੀ 229 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 266 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15869 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸੈਂਸੈਕਸ 500 ਅੰਕ ਫਿਸਲ ਕੇ 52623 ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 15705 ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 315 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15760 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 433 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15830 ਦੇ ਪਾਰ ਬੰਦ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 740 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 53468 ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 15925 ਦੇ ਪਾਰ,

SENSEX

ਸੈਂਸੈਕਸ 525 ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 52790 ''ਤੇ, ਨਿਫਟੀ 15720 ਦੇ ਪਾਰ

SENSEX

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ''ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 418.07 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਿਫਟੀ 15,507 ''ਤੇ

SENSEX

ਸੈਂਸੈਕਸ 934 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ , ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

SENSEX

ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 400 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਿਰ 15400 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 109 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 313 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15300 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ : ਸੈਂਸੈਕਸ 1000 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 500 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 15800 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸੈਂਸੈਕਸ 350 ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 52495 ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 1456 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 15,774 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੜਾਮ : ਸੈਂਸੈਕਸ 1119 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 15877 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 560 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 185 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 16284 ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 378 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 93 ਅੰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ 16,263 ਅੰਕ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ''ਚ ਨੁਕਸਾਨ ''ਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 69 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੈਂਸੈਕਸ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 159  ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 16550 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 427 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 16770 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 171 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 16500 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਫਿਰ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਅੰਕ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 1,041.08 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 16,600 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 600 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 16500 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 442 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ  ਨਿਫਟੀ 16300 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 315 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 16,117 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 290 ਅੰਕ ਉਪਰ

SENSEX

ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 133 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 16300 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਬਹਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 1534 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 16200 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 773 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਿਰ 16000 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੜਾਮ ਡਿੱਗਾ : ਸੈਂਸੈਕਸ 1,138 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਿਰ 16000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ

SENSEX

ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ''ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਂਸੈਕਸ 230 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ

SENSEX

LIC IPO ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਬਹਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 311 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 152 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ  ਨਿਫਟੀ 15,845.10 ਦੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 136 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 15,782 ''ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

SENSEX

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ 480 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ ਆਈ 1158 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 15,809 ਦੇ  ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ : ਸੈਂਸੈਕਸ 480 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸੈਂਸੈਕਸ 180 ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 54,544 ਅੰਕ ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ : ਸੈਂਸੈਕਸ ''ਚ 161 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 16,248 ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SENSEX

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 365 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 109 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ