REDMI NOTE 10S

ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ Redmi ਦਾ 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

REDMI NOTE 10S

Redmi Note 7 ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 10 ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ MIUI 11 ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ

REDMI NOTE 10S

ਸ਼ਾਓਮੀ ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 10 ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ