POTATOES

UK ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ 5500 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਜਾਪ ਸੰਘਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਪਟੈਟੋ ਕਿੰਗ ?

POTATOES

ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਸਭ ਕਰਨਗੇ ਤਾਰੀਫਾਂ