POOL POST

ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

POOL POST

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਮਸਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ