PAYTM

15 ਕਰੋਡ਼ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸਾਫਟਬੈਂਕ

PAYTM

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ