NORTH DIRECTION

ਸਾਬਕਾ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜੀ ਕਿਲਕਾਰੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

NORTH DIRECTION

ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੋ ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ