NEW CRIMINAL LAW

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

NEW CRIMINAL LAW

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

NEW CRIMINAL LAW

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ DMK