NEDE NEDE

ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਦਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਏ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ’ ਰਿਲੀਜ਼

NEDE NEDE

ਡੀਨੋ ਮੋਰੀਆ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ਼ ਡਰਾਮਾ ‘ਬਾਂਦ੍ਰਾ’ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

NEDE NEDE

ਫ਼ਿਲਮ ''ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ'' ਦੇ ਗੀਤ ''ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ'' ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ (ਵੀਡੀਓ)

NEDE NEDE

''ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ'' ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ''ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ'' ਰਿਲੀਜ਼ (ਵੀਡੀਓ)