MI SMART BAND 7

14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ Mi Smart Band 7 ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਜ਼

MI SMART BAND 7

Mi Band 7 ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲੇਅ