MI SMART BAND 6

Mi Band 7 ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲੇਅ

MI SMART BAND 6

ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Mi Smart Band 5, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ