MI SMART BAND 5

Mi Band 7 ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲੇਅ

MI SMART BAND 5

Mi Smart Band 5 ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ

MI SMART BAND 5

ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Mi Smart Band 5, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ

MI SMART BAND 5

Redmi 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 8,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ