Apps

ਸਾਵਧਾਨ! JioMart ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ

Apps

JioMart App ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਘਕ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਓ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆਣਾ ਸਾਮਾਨ

Coronavirus

ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ, ਵਾਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆਰਡਰ