JAI MAA

ਨਵਮ ਰੂਪ : ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ, ‘ਵੈਭਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਯਾ ਕਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ’

JAI MAA

ਅਸ਼ਟਮ ਰੂਪ ਮੈਯਾ ਮਹਾਗੌਰੀ, ''ਅਸ਼ਟਮ ਨਵਰਾਤਰ ਕੰਜਕੋਂ ਕੇ ਪੂਜਨ ਕਾ ਦਿਨ''

JAI MAA

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- ਘਰ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ

JAI MAA

ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ