INDIAN ORIGIN CHILDREN

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ: ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ

INDIAN ORIGIN CHILDREN

ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੋਓਰ ਬੱਚਾ, ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ 420 ਗ੍ਰਾਮ!