IMTIAZ KHATRI

ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਦਫ਼ਤਰ ''ਤੇ NCB ਦਾ ਛਾਪਾ

IMTIAZ KHATRI

ਸ਼ਰੁਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ