HEAT STROKE

Health Tips: ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

HEAT STROKE

ਪਾਰਾ 38 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ : ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

HEAT STROKE

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

HEAT STROKE

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਬੁਚੇਨ