EAST TURKISTAN GOVERNMENT

ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

EAST TURKISTAN GOVERNMENT

ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ