DIALOGUE PROMOS

‘ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ’ ਦੇ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ

DIALOGUE PROMOS

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ‘ਓਏ ਮੱਖਣਾ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ