DE ADDICTION PILLS

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

DE ADDICTION PILLS

ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ

DE ADDICTION PILLS

''ਨਸ਼ਾ ਛੁ਼ਡਾਊ ਕੇਂਦਰ'' ''ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ