DAUGHTER JENNIFER

ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ''ਤੇ, ਇਰਾਕ-ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ

DAUGHTER JENNIFER

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣੇ 'ਨਾਨਾ', ਧੀ ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ