CHARITY TOURNAMENT

ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡੀ ਮਰੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਚੈਰਿਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸੀ

CHARITY TOURNAMENT

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗ੍ਰੋ ਗੇੜ ਰੱਦ

CHARITY TOURNAMENT

ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡੀ ਮਰੇ ਜੂਨ ’ਚ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸੀ