CANCEL WEDDING

ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਫੇਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿਦਾਈ, ਦਾਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਲਾੜੇ

CANCEL WEDDING

ਲਾੜੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਾੜੀ- 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਆਹ'