BIG CHANGES

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

BIG CHANGES

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ''ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 10 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ