AWAN E GHAZAL

ਐਵਾਨ-ਏ-ਗ਼ਜ਼ਲ : ਵਾਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੋਂ...

AWAN E GHAZAL

ਐਵਾਨ-ਏ-ਗ਼ਜ਼ਲ: ਕੁਰਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ।

AWAN E GHAZAL

ਐਵਾਨ-ਏ-ਗ਼ਜ਼ਲ : ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ

AWAN E GHAZAL

ਐਵਾਨ-ਏ-ਗ਼ਜ਼ਲ: ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ....

AWAN E GHAZAL

ਐਵਾਨ-ਏ-ਗ਼ਜ਼ਲ: ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਏ।

AWAN E GHAZAL

ਐਵਾਨ-ਏ-ਗ਼ਜ਼ਲ: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਦੋਹਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ