ASHKE

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਵੇ

ASHKE

ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ

ASHKE

ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ : ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ

ASHKE

ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੀ-ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਆਈ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਦਿਲਚਪਸ ਕਿੱਸਾ

ASHKE

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ