5778 ������������������������ ���������������

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਬੱਸਾਂ-ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ