ਹਰ ਰਾਤ ਹਰ ਦਿਨ ਨਾ ਥੱਕਣ ਦਏਗਾ, ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਏਗਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

2/25/2021 11:20:39 PM

ਜਲੰਧਰ : ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੀਲਾਪਨ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਜੋਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨ ਰਹਿਣਾ, ਧਾਂਤ, ਸੰਪਨਦੋਸ਼, ਨੀਲ-ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਕਮੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਗਠੀਆਂ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਵਜ਼ਨ ਨ ਵੱਧਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ। ਇੰਝ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕੋਰੀਆਂ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਕਮੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ।

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਤਨਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਤਲਿਆ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀ.ਪੀ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ- ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓਣ ਵਿੱਚ ਝਿਝਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨ ਹੋਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਥਤ ਸ਼ਰਮਣ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ, ਕੇਸਰ, ਸੋਨਾ ਭਸਮ, ਹੀਰਾ ਭਸਮ, ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ, ਅਸ਼ਵਗੰਦਾ, ਸਾਲਬ ਪੰਜਾ, ਅਕਰਕਰਾ, ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਆਦਿ ਭਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੇਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਬਣਵਾਉ।  ਸ਼ਰਮਣ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ।

ਨੋਟ— ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ 10,000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਓ ਅਤੇ 10, 000/- ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ +91 98728-13954 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ +91 93177-70773 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ www.shramanhealthcare.com


Anuradha

Content Editor Anuradha