ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਭ

6/27/2022 10:40:03 AM

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ....
 
ਤੁਲਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਮੌਕੇ ਤੁਲਸੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ’ਤੇ। 

ਹਲਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਘੋਰੀ ਸਨ। ਅਘੋਰੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਕੁਮਕੁਮ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ।
 
ਤਿਲ
ਤਿਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 
ਨਾਰਿਅਲ
ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾਰਿਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਿਅਲ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਿਅਲ ਸ਼ਿਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।
 
ਸ਼ੰਕ
ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸ਼ੰਖਾਚੂਣ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਖ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਮਰੂ ਜਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


rajwinder kaur

Content Editor rajwinder kaur