ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

1/21/2023 11:07:21 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਓ
ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮੂਰਤੀ
ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਘਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਖੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
 


Aarti dhillon

Content Editor Aarti dhillon