ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਸਤੇ ''ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ...

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਸਤੇ ''ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ...