ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ : ਬੇਨੀਪਾਲ

ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ : ਬੇਨੀਪਾਲ