ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ''ਚੋਂ ਮਿਲੀ 14 ਟਨ ਕੋਕੀਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ''ਚੋਂ ਮਿਲੀ 14 ਟਨ ਕੋਕੀਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ