ਹੁਣ ਪੰਪ ''ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਹੁਣ ਪੰਪ ''ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ