ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ''ਆਪ'' ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ''ਆਪ'' ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ