ਤੀਸਰੇ ਨਰਾਤੇ ਕਰੋ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

‘‘ਰਲਮਿਲ ਉਤਾਰੇਂ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ!...

‘‘ਰਲਮਿਲ ਉਤਾਰੇਂ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ!
‘ਚੰਦਰਘੰਟਾ’ ਭਵਤਾਰਿਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ!!’’
ਕਮਲ ਨੈਨੋਂ ਮੇਂ ਜਯੋਤੀ ਚਮਕੇ!
ਜਗਮਗ, ਝਿਲਮਿਲ ਰੂਪ ਮਾਂ ਦਮਕੇ!!
ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਵਾਰੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ!
ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਜਗ ਮੇਂ ਹੈਂ ਆਲੀ!!
ਕਮੰਡਲ-ਅਮ੍ਰਿਤਰਸ ਤੂ ਪਿਲਾਤੀ!
‘‘ਰਲਮਿਲ ਉਤਾਰੇਂ... ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ!!’’
ਸ਼ੋਭਿਤ ਮਸਤਕ ਅਰਧ-ਚੰਦਰਮਾ!
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਗਦਾ, ਖਡ਼ਗ ਕੀ ਗਰਿਮਾ!!
ਚਕਰ, ਧਨੁਸ਼, ਬਾਣ ਲਹਿਰਾਏ!
ਸਾਧਕ ਰੂਪ ਦੇਖਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏ!!
ਵਰਦਾਨ ਅਭਯ ਦੇਤੀ ਵਰਦਾਤੀ!
‘‘ਰਲਮਿਲ ਉਤਾਰੇਂ... ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ!!’’
ਵਿਨਮਰਤਾ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤੀ!
ਬਹਾਰੇਂ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਤੂ ਲਾਤੀ!!
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੇ!
ਪੂਰਣ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ!!
ਮਨ ਕੋ ਉਪਵਨ-ਸਾ ਮਹਿਕਾਤੀ!!
‘‘ਰਲਮਿਲ ਉਤਾਰੇਂ... ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ!!’’
ਤ੍ਰਿਤਯ ਨਵਰਾਤਰ ਤਨ-ਮਨ ਧਿਆਏਂ!
ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਦਰ ਸੇ ਪਾਏਂ!!
ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ, ਅੰਬੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਤੀ!
‘‘ਰਲਮਿਲ ਉਤਾਰੇਂ... ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ!!’’
–ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ‘ਝਿਲਮਿਲ’
 

  • Lord
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ